• خانه
  • آموزش
  • بهترین جایگزین های رایگان و باز برای Intuit Mint

بهترین جایگزین های رایگان و باز برای Intuit Mint

 تاریخ انتشار :
/
  آموزش
بهترین جایگزین های رایگان و باز برای Intuit Mint


Mint یک وب سایت مدیریت مالی شخصی است. این سرویس بینش های شخصی، بودجه های شخصی، ردیابی و نظارت بر هزینه ها را ارائه می دهد. بهترین جایگزین های رایگان برای دسکتاپ های منبع باز چیست؟

اگرچه Intuit در GitHub با بیش از 100 مخزن برای بسیاری از پروژه های منبع باز حضور دارد، هیچ یک از این مخازن نرم افزار دسکتاپ قابل توجهی را ارائه نمی دهند. در عوض، مخازن بر ابزارها و کتابخانه های توسعه دهندگان تمرکز می کنند. به نظر می رسد هیچ یک از این پروژه ها مورد توجه جامعه منبع باز قرار نگرفته باشد.

نشریه بهترین جایگزین های رایگان و باز برای Intuit Mint برای اولین بار امروز در لینوکس ظاهر شد.