تبریک توکسمکساس!

تبریک توکسمکساس!


منبع: Tux، ایجاد شده توسط Shaddim، موجود در Commons در ویکی‌مدیا. یک کلاه بابانوئل شاد توسط Gaby G برای Linux Today اضافه شده است.

تمام کارکنان لینوکس امروز برای شما و روزتان گرمی، صلح، با هم بودن و بهترین ها را آرزو می کنند. صدای غرش پرس دیجیتال فروکش کرده است، پرس دوبل گوس راکول در حین استراحت به آرامی تیک می زند. ما با خانواده و دوستانمان در خانه هستیم و صبح دوشنبه اول به صفحه کلیدها برمی گردیم.

 

 

نشریه مبارک Tuxmxas! برای اولین بار در لینوکس امروز ظاهر شد.