• خانه
  • آموزش
  • 7 نسخه توزیع لینوکس در این فصل کریسمس منتشر شد

7 نسخه توزیع لینوکس در این فصل کریسمس منتشر شد

 تاریخ انتشار :
/
  آموزش
7 نسخه توزیع لینوکس در این فصل کریسمس منتشر شد


هو هو هو! بابانوئل برای شما هدایایی دارد و به نظر می رسد توزیع های جدید لینوکس زیادی وجود دارد که می توانید سعی کنید در تعطیلات شما را مشغول نگه دارند!

انتشار 7 نسخه توزیع لینوکس که در این فصل کریسمس منتشر شد، امروز برای اولین بار در لینوکس ظاهر شد.